Voucher Sissi 300 zł

300,00 

Voucher do Kliniki Urody Sissi na kwotę 300 zł.

Product total
Options total
Grand total
Kategoria: SKU: V300

Opis

Regulamin sprzedaży i realizacji Voucherów Podarunków Piękna realizowanych w Klinice Sissi Aesthetic Medicine w Tarnobrzegu.

§ 1
Zasady ogólne

1.Voucher jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia.
2. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez SISSI KLINIKA URODY oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Vouchery są dostępne w ciągłej sprzedaży.
4. Termin ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od daty zakupu.
5. Data ważności nie może ulec wydłużeniu.
6. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher
7. Klient nie ma możliwości wymiany Vouchera na świadczenie pieniężne.
8. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera
9. Personel Klinika Sissi Aesthetic Medicine prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
– upłynął termin ważności Vouchera,
– nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi,
– braku wolnych terminów wskazanych przez Klienta
– uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
10.Voucher może być realizowany w ramach dostępności terminu.

§ 2
Termin ważności

1.Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze i wynosi 3 miesiące.
2.Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

§ 3
Zasady korzystania

1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Vouche. W celu realizacji vouchera konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 509 549 297 lub samodzielna rezerwacja na stronie www.klinikasissi.pl
2. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
3. Rezerwując wizytę z Vouchera prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher.
4. W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher uznajemy za zrealizowany.
5. Klient, realizując Voucher zawsze na wizytę przynosi ze sobą Voucher
6. Voucher może być wykorzystany w częściach.
7. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
8. Płatność Voucherem nie można łączyć z promocjami, rabatami.
9. Vouchery na wybrane usługi mogą być wymienione na wszystkie inne usługi z oferty Kliniki Urody SISSI, z wyjątkiem zabiegów wykonywanych przez lekarza.
10. Vouchery wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów prócz zabiegów wykonywanych przez lekarza.

§ 4
Zasady sprzedaży

1. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona bezpośrednio w Klinice SISSI. Można je również zakupić, składając zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.klinikasissi.pl w zakładce SKLEP on – line.
2. Płatność za Voucher kupiony bezpośrednio w Klinice Sissi Aesthetic Medicine dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą.
3. Za Voucher zamówiony przez internet, przyjmujemy płatność przelewem.
4.Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
5 Opłatę za przesyłkę Vouchera ponosi Klient.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł z Klinika Sissi Aesthetic Medicine umowę, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Klinika Sissi Aesthetic Medicine Pl.B.Głowackiego 45, 39 – 400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej:
– imię i nazwisko,
– adres,
– datę zamówienia,
– numer telefonu,
– numer konta bankowego do zwrotu należności.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy Voucher został zrealizowany lub częściowo zrealizowany.

§ 6
Dane osobowe

W trakcie dokonywania zakupu Vouchera Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

§ 7
Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Klientów. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

* uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidziany dla konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.